Acest site este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman (PO CU).

CRESC- C(reativitate) și R(esurse) pentru o E(conomie) S(ocială) C(ompetitivă)

Slider

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului este sprijinirea antreprenoriatului social și facilitarea accesului la ocuparea forței de muncă prin înfiinţarea de întreprinderi sociale în regiunea Sud-Vest Oltenia a României.

            Implementarea proiectului va contribui la realizarea Obiectivului tematic 9 : Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare, din cadrul POCU 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, prin sprijinirea înființării şi funcționării unui număr de 21 de noi întreprinderi sociale, situate atât în zona urbană, cât şi în zona rurală din Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia a României, pe baza unor subvenții acordate persoanelor care doresc să înfiinţeze întreprinderi sociale şi care vor participa la programul de formare în domeniul antreprenoriatului social şi la concursul de planuri de afaceri organizate în cadrul proiectului.

Proiectul propus se dorește a fi implementat la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia, iar grupul țintă va fi format din persoane fizice care au reședința / domiciliul în regiunea Sud-Vest Oltenia (în județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, sau Vâlcea) și care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 - au capacitatea legală de a înființa o întreprindere socială;

- intenționează să înființeze o întreprindere socială în care să angajeze minimum 5 persoane;

 - Nu fac parte din categorie tinerii NEETs (tineri cu vârstă între 16 – 24 ani care nu urmează nicio formă de învățământ și nici nu au un loc de muncă).

 Grupul țintă va fi format din persoane fizice (fie șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere socială în scopul creării de noi locuri de muncă).

Proiectul vizează mai multe obiective specifice după cum urmează:

OS1. Dezvoltarea competențelor în domeniul antreprenoriatului social pentru un număr de minimum 168 persoane care intenţionează să înfiinţeze o întreprindere socială în mediul rural și urban din Regiunea S-V Oltenia, prin activități care se vor derula pe o perioadă de 12 luni.

OS2. Sprijinirea înființării, demarării activității şi monitorizării acestora pentru minimum 21 de noi întreprinderi sociale localizate în mediul rural și urban din Regiunea Sud-Vest Oltenia, pe o perioadă de 24 luni.

OS3. Dezvoltarea domeniului economiei sociale la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia prin: crearea şi consolidarea de parteneriate cu actorii relevanţi de pe piaţa forţei de muncă, dezvoltarea instrumentelor pentru o mai bună cunoaştere a sectorului şi îmbunătăţirea vizibilităţii economiei sociale, integrarea rezultatelor obținute în urma implementării proiectului în politicile şi strategiile organizaţiei solicitantului şi ale partenerilor, politici şi strategii locale, regionale sau naţionale şi/sau la nivel legislativ.

© 2019 CrescEconomieSociala. Toate drepturile rezervate. Realizat de ConsiServ.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro