Acest site este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman (PO CU).

CRESC- C(reativitate) și R(esurse) pentru o E(conomie) S(ocială) C(ompetitivă)

Slider

Activitățile proiectului

Activitatea I : Sprijin pentru înfiinţarea de noi întreprinderi sociale.

Activitatea II: Implementarea planurilor de afaceri şi monitorizarea funcţionării întreprinderilor sociale.

Activitatea III : Acţiuni care vizează dezvoltarea domeniului economiei sociale.

Activitatea IV : Managementul de proiect.

Activitatea V :   Activitate suport proiect - activitate transversală.

© 2019 CrescEconomieSociala. Toate drepturile rezervate. Realizat de ConsiServ.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro