Acest site este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman (PO CU).

CRESC- C(reativitate) și R(esurse) pentru o E(conomie) S(ocială) C(ompetitivă)

Slider

Beneficiar

S.C PRIMASERV SRL a fost beneficiar în cadrul proiectului “DIRECT PE PIAȚA MUNCII - Măsuri integrate de creștere a ratei de ocupație a șomerilor din zonele foste industrializate din regiunea S-V Oltenia și Sud-Muntenia”. Societatea dispune de Resurse Umane specializate în domeniul antreprenoriatului.

Proiectul Resurse umane competitive, afaceri de succes!- ID 117937, a cărui implementare a fost finalizată în luna iulie 2019, a avut ca obiectiv îmbunătățirea calității  resurselor umane, a standardelor de management și a condițiilor de lucru din 50 de IMM-uri din regiunea Sud-Vest Oltenia, ce activează într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv.

În prezent, societatea este solicitant în proiecte cu finanțare nerambursabilă:

Antreprenoriat urban: de la start-up la afacere sustenabilă- ID 105424-

Proiectul vizează dezvoltarea antreprenoriatului în S-V Oltenia prin sprijinirea inițiativei antreprenoriatului pentru 375 de persoane fizice. Societatea are rolul selectării și formării Grupului Țintă în domeniul antreprenoriatului;

Program integrat de sprijin în carieră pentru elevii din județul Dolj- ID 109384-

Facilitarea tranziției de la studiu la viață activă pentru elevii înmatriculați în liceele/școlile profesionale din jud Dolj. Proiectul vizează adaptarea elevilor la cerințele pieței muncii și facilitarea inserției acestora;

SC PRIMASERV SRL este partener în cadrul proiectului Antreprenoriat pentru o viață activă- ID 105354-, având ca obiectiv general: Creșterea ocupării și a dezvoltării economice în Regiunea S-V Oltenia prin înființarea și sprijinirea microîntreprinderilor în mediul urban. Solicitantul este furnizor FPC -Formare Profesională Continuă- pentru Competențe Antreprenoriale, agent comercial, fierar betonist, lucrător în structuri pentru construcții, cursuri derulate pentru 276 de șomeri. În proiect, solicitantul este implicat în toate activitățile– informare, formare, selectare, acordare subvenții, mentorat, monitorizare, sustenabilitate etc.

© 2019 CrescEconomieSociala. Toate drepturile rezervate. Realizat de ConsiServ.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro